Cadrul legislativ al A.N.R.S.P.S.  

 

 

 

Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
ORDINUL nr. 908/2017 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de acordare de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a avizului pentru încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică
HOTĂRÂRE nr. 1380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, modificată și completată prin Legea nr. 329/2009
Legea nr. 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
Hotărârea Guvernului nr. 414/2004 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război

Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, completată și modificată cu Legea nr. 410/2004
Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și pretările de servicii în interes public.
Hotărârea Guvernului nr. 946/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.12004/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război
Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război
Hotărârea Guvernului nr. 969/2007 privind organizarea, desfășurarea și conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atribuții de conducere în domeniul administrației publice, la nivel central și local

Ordinul președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, președinte al Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 81/11 aprilie 2011  privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile

 

Ordinul șefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al ministrului sănătății și familiei, al ministrului administrației publice, al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea

 

NORME din 21 ianuarie 2003 privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război

HOTĂRÂRE nr. 1174 din 25.11.2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București
Legea nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere

HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 iulie 2014 privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a unei activități finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013