Istoric ANRSPS  

 

 

Prezentare generală

    Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1380/2009, cu modificările și completările ulterioare, având personalitate juridică,  finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, înființată prin comasarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, instituții publice care se desființează.           

    Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale face parte din structurile cu rol în domeniul securității și apărării naționale ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) și este coordonată nemijlocit de către ministrul afacerilor interne.            

    În exercitarea funcțiilor prevăzute de lege, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale are atribuții în domeniul administrării, constituirii și reîntregirii stocurilor rezervă de stat, a stocurilor intangibile și a celor de conjunctură, a  executării intervențiilor operative cu produse de strictă necesitate acordate ca ajutoare umanitare de urgență, interne și externe, cu aprobarea Primului-ministru și a Guvernului României, în domeniul pregătirii economiei naționale, a teritoriului și a populației pentru apărare, precum și în punerea în aplicare a actelor internaționale la care statul român este parte pe linia controlului armamentelor, creșterii încrederii și securității.

Istoric  

Istoricul domeniilor de competență ale instituției începe cu anul 1922 când a fost adoptat㠄Legea și regulamentul pentru rechiziții militare”, continuă cu anul 1933 când a fost adoptat㠄Legea asupra organizării națiunii și teritoriului pentru timp de războiu”, modificată prin Decretul-lege nr. 3.043/1939.

   După Cel de-al doilea Război Mondial și până în anul 1979, administrarea rezervelor de stat era asigurată pentru produsele industriale prin Direcția Generală a Rezervelor de Stat, unitate bugetară cu personalitate juridică din cadrul M.A.G.F., iar pentru produsele agricole vegetale prin Centrala pentru valorificarea cerealelor și plantelor tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii.

   Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 354/1979 întreaga activitate trece în cadrul Comitetului de Stat al Planificării și este asigurată de către Direcția Generală a Rezervelor de Stat, entitate cu personalitate juridică, în subordinea căreia funcționau unități speciale cu personalitate juridică, pentru constituirea, depozitarea, conservarea și împrospătarea produselor din rezerve.

   În aceiași perioadă de referință, domeniul pregătirii economiei și al teritoriului pentru apărare era reglementat în Legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naționale a R.S. România și era tot în sarcina Comitetului de Stat al Planificării, prin Direcția Specială.

Astfel, anul 1982 surprinde ambele domenii în competența aceluiași organ al administrației, respectiv C.S.P., conform Decretului Consiliului de Stat nr. 78/1982, situație care se menține până în decembrie 1989.

   Începând cu anul 1990 până în 2009, sectoarele de activitate au fost gestionate de două instituții publice distincte care funcționau ca organe de specialitate ale administrației publice centrale. Până în 2007, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale s-au aflat în subordinea Primului-ministru al României, întrucât îndeplineau sarcini ce reveneau nemijlocit Guvernului.

   Din decembrie 2009, domeniile au fost reunite sub umbrela unei sigure instituții - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – și sunt îndeplinite prin intermediul a două direcții generale, respectiv Direcția Generală Rezervă de Stat și Direcția Generală Probleme Speciale.

Conducătorii instituției după 1990

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

 

ing. Adrian GURĂU

2002-2005, 2009-2012

Gl.lt.dr. Cătălin ZISU

2012-2013

Dan-Cornel BARANGA

2013-2017

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Gl.c.a. Constantin DINCĂ

1989-1998

Adrian GHIȚĂ

1998-2001

Gl.mr.ing. Florentin POPA

1990–1991

Gl.mr.ing. Nicolae POPESCU

1991–1999

Gl.just.dr. Gabriel OPREA

2001-2002

Sorin VICOL

2005-2006

Gl.mr.ing. Teodor PALADE

1999–2002

Gl.lt.ing. Petru PANĂ

2002-2005

Prof.dr. Dèszi Iosif ZOLTÁN

2006-2009

ing. Vasile MUNTENIȚĂ

2009

ing. Adrian MIRONESCU

2005-2009

 

 

 

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013