Resurse Umane    
 

 

 

 


bullet

LISTA privind rezultatul PROBEI SCRISE, din data de 15.03.2018, ora 10°°, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacanta, de Consilier, clnsa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate in cadrul Unitatii Teritoriale nr.355 Păltiniș

bullet

LISTA privind rezultatul PROBEI INTERVIU, din data de 15.03.2018, la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, vacanta de consilier clasa I gradul profesional superior,in cadrul compartimentului Financiar Contabilitate din cadrul A.N.R.S.P.S. Unitatea Teritoriala 355 Păltiniș

bullet

TABEL NOMINAL cu rezultatul obtinut de candidații la proba scrisa la concursul organizat in data de 13.03.2017 pentru ocuparea funcției publice
de Consilier Juridic Clasa I grad profesional principal la UT515

bullet

CENTRALIZATOR NOMINAL privind punctajul obținut de candidați la concursul organizat în perioada 12-14.03.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior- Compartimentul Pază, Prevenirea și Stingerea Incendiilor, Protecția Mediului

bullet

CENTRALIZATOR NOMINAL privind punctajul obținut de candidați la concursul organizat în perioada 12.03.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional Superior- Compartimentul Financiar Contabilitate, Gestiuni

bullet

CENTRALIZATOR NOMINAL privind punctajul obținut de candidat la concursul organizat în perioada 13-15.03.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional asistent- Biroul Probleme Speciale Ilfov

bullet

TABEL NOMINAL cu rezultatul obținut de candidați la proba scrisă la concursul organizat în perioada 12-14.03.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior-Compartimentul Pază, Prevenirea și Stingerea Incendiilor, Protecția Mediului.

bullet

TABEL NOMINAL cu rezultatul obținut de candidați la proba interviu la concursul organizat în perioada 05-07.03.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior- Biroul Juridic

bullet

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 05.03.2018 în vederea ocupării unui post vacant corespunzător funcției contractuale de Administrator I - Compartimentul Financiar Contabil al UT360 Curtea de Argeș se găsește aici. Procesul Verbal privind rezultatul final la examenul pentru funcția contractuală de Administrator I - Compartimentul Financiar Contabil al UT360.

bullet

Rezultatul obținut de candidați la proba interviu la concursul organizat în perioada 05-07.03.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal - Biroul Juridic din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Aparat propriu se găsește aici.


bullet

Rezultatul obținut de candidați la proba scrisă la concursul organizat în perioada 05-07.03.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional superior - Biroul Juridic din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Aparat propriu se găsește aici.


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 260 , cu sediul in localitatea Porumbacu de Jos , judetul Sibiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: referent clasa III gradul profesional superior Compartimentul Financiar Contabil și  referent clasa III gradul profesional superior  Compartimentului Paza- PSI.  Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale- Aparat propriu organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcții publice de execuție:

 1. consilier clasa I grad profesional principal grad profesional superior Compartimentul Evidență Stocuri;

 2. consilier clasa I grad profesional superior Compartimentul Județean pentru Probleme Speciale GIURGIU;

 3. expert clasa I grad profesional principal Compartimentul Județean pentru Probleme Speciale DÂMBOVIȚA;

Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Unitatea Teritoriala 515 cu sediul în Bucuresti str. General Berthelot nr. 31, sector 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de 1 post Consilier juridic clasa I gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic. Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 1. consilier juridic clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Juridic;

 2. consilier juridic clasa I gradul profesional principal din cadrul Biroului Juridic;

 3. consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Pază Prevenirea și Stingerea Incendiilor, Protecția Mediului;

 4. consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Probleme Speciale Ilfov;

 5. consilier clasa I gradul profesional asistent din cadrul Biroului Probleme Speciale Ilfov;

  Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.

 6. Rezultat selecție dosare


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială nr. 355 Păltiniș, județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacantă de Consilier clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul Financiar Contabilitate. Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.

Rezultat selecție dosare

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 355 Păltiniș, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor calificat I (instalator), în cadrul Compartimentului Întreținere Exploatare. Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.

Rezultat selecție dosare


bullet

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale- UT 360, cu sediul in Curtea de Arges, strada Luncilor, nr. 14-16 organizează în perioada 1–15.03.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de Administrator I , din cadrul - Compartimentului Financiar Contabil. Anunțul, condițiile și bibliografia se găsesc aici.

            Proces verbal selecție dosare


 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013