Produse și bunuri ale ANRSPS propuse pentru valorificare    

 

 

 

Lista produselor devenite disponibile prevăzute în programul de valorificare aprobat pentru anul 2019

    

  

Nr.

crt.

PRODUSUL

U/M

0

1

2

PRODUSE AGRO VEGETALE

1

Grâu

kg

PRODUSE ALIMENTARE

1

Ulei brut din floarea soarelui

kg

PRODUSE SANITARE DE PRIM AJUTOR Șl INTERVENȚIE

1

Comprese tifon

pac.

2

Feși tifon

buc

3

Tifon

m.p.

4

Vată medicinală

kg

5

Feși gipsate

buc

6

Seringi de unică întrebuințare cu ac

buc

7

Ace blisterizate

buc

MATERIALE DE CONSTRUCȚII Șl REPARAT CASE

1

Lemn din rășinoase și foioase pentru industrializare și construcții

mc

2

Oțel beton

kg

3

Tablă zincată

kg

4

Țevi instalații

kg/ml

5

Țigle și coame

buc

PRODUSE TEXTILE-PIELARIE

1

Bumbac fibră

kg

2

Piei naturale semifinite

mp

3

Talpă bovine, crupon flexibil

kg

PRODUSE CHIMICE

1

Bicromat de sodiu

kg

2

Bioxid de titan

kg

3

Borax

kg

4

Colofoniu

kg

5

Criolit

kg

6

Hârtie de scris, tipărit și desenat

kg

7

Mercur

kg

8

Scheilac

kg

9

Sulf măcinat

kg

10

Tananți extracție

kg

PRODUSE PETROLIERE Șl COMBUSTIBILI

1

Benzină

kg

2

JET A1

kg

3

Păcură

kg

PRODUSE METALURGICE

1

Antimoniu

kg

2

Bandă oțel

kg

3

Bandă specială

kg

4

Bară oțel

kg

5

Burlane tubaj

kg/mi

6

Cadmiu

kg

7

Cobalt

kg

8

Cupru

kg

9

Electrozi de grafit

kg

10

Ferocrom 65%

kg

11

Feromangan 75%

kg

12

Feromolibden 60%

kg

13

Ferosiliciu 75%

kg

14

Ferosilicomangan 80%

kg

15

Ferotitan 20%

kg

16

Ferovanadiu 40%

kg

17

Ferowolfram 72%

kg

18

Fontă

kg

19

Material mărunt

kg

20

Metale dure

kg

21

Nichel

kg

22

Plăci blindaj

buc

23

Plumb electrolitic

kg

24

Profil ebos

buc

25

Profile grele

kg

26

Profile mijlocii și ușoare

kg

27

Șină c.f.

kg

28

Tablă cositorită

kg

29

Tablă oțel

kg

30

Tablă subțire

kg

31

Țagle relaminare

kg

32

Țagle oțel

kg

33

Țagle țevi

kg

34

Țevi conducte din oțel laminate

kg/ml

35

Țevi construcții din oțel carbon laminate

kg/ml

36

Țevi extracție

kg/ml

37

Țevi din oțel

kg

38

 Zinc

kg

     

 


 

 

 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013